Yeşilyol İptali Davasına RED Kararı

2018-12-05 08:22:17

Yeşilyol İptali Davasına RED Kararı

Yeşilyol-Turizm Yolu Projesinin iptali için açılan dava Rize İdare Mahkemesi'nin red kararıyla son buldu. Fırtına İsiyatifi mahkemeden çıkan red kararıyla ilgili bir basın metni yayınladı.

Yayınlanan basın metninde, Kaçkar dağlarının yayla ve meralarında, 2015’den bu yana süren ‘yeşil yol-turizm yolu’büyük oranda tamamlandığı ve yol inşaatlarınn bitmesi ile davaların reddedilmesinin aynı zaman denk gelmesinin basit bir tesadüf olmadığı vurgulandı. Metnin devamında, “Kaçkarlarda yapılacak turizmin, doğanın korunmasından daha önemli olduğu; dolayısıyla, yol yapımında/turizm faaliyetlerinde, doğaya zarar verilecek olsa da, kamu yararı bulunduğu” denilerek çıkan red kararındaki gerekçeler özetle ifade edildi.

Mahkeme bilim insanlarına itibar etmiyor

Dosyalarda bulunan ve her birinin 30-40 sayfalık olduğu bilirkişi raporlarından söz edinilen açıklamada, dağ ve mera ekosistemlerinin zarar görmemesi gerektiği bilimsel tespitlerle açıklanmıştır denilerek, “Yeşil yol” projesinde neden ve hangi kapsamda kamu yararı olmadığı, planlama ilke ve esaslarına aykırılığı detaylıca belirtilmiş olduğu da eklenerek "Nihayetinde, bilirkişiler: Üstün kamu yararının; bölgenin, hiçbir inşaai faaliyete konu olmaksızın mutlak surette korunmasında olduğunu bildirmişlerdir" dendi ve mahkemenin bilim insanlarının bu tespit ve görüşlerine itibar etmediği söylenerek, "Rize İdare Mahkemesi, davanın başından (2015 haziran) bu yana; çeşitli sebeplerle, bahanelerle adil bir yargılama gerçekleştirmemiş, 3 yıl boyunca adalet bekleyen bizleri adeta oyalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Basın metinin devamında, "Dava açıldıktan 1 yıl sonra verilen bu red kararı, hakkaniyetli bir yargılama süreci bekleyen davacılar ve bizler nezdinde hayal kırıklığı yarattı. Neyse ki; Samsun Bölge İdare Mahkemesi, bu gayri hukuki kararı bozdu ve dosyalar, yeniden incelenmek üzere Rize İdare Mahkemesine geldi (2017 Ocak)" denilerek, Rize İdare Mahkemesi'nin, dosyaların bu surette kendisine gelmesinden 8 ay sonra (2017 Ağustos), bilirkişi/keşif incelemesine karar verdiği ve keşif heyetinin de, 2017 Eylül sonunda incelemelerini gerçekleştirdiği ayrıca bilirkişilerin raporlarını 2018 Martında dosyaya sunduğu ve bu tarihten, kararın verildiği 25 Eylüle dek Mahkeme, dosyalarla ilgili yürütmeyi durdurma vb. herhangi bir karar vermediği aktarıldı.

Mahkeme Yeşilyol'un bitmesine imkan tanıdı

Tüm bunlar olup biterken, yaylaları birbirine bağlayan “yeşil yol”un tamamlandığı ve yargılama sürecine bakıldığında; Mahkemenin, davaları bu kadar sürüncemede bırakarak, “yeşil yol-turizm yolu”nun tamamlanmasına imkan tanıdığının görülmekte olduğu vurgulanan açıklmada, "Bu durumdan dolayı, adalet sistemine olan güvenimiz sarsılmıştır.Buna karşın, hukuka olan umudumuzu kaybetmiş değiliz. Yargısal süreç, bu red kararına karşı Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde görülecek istinaf başvurusu ile devam edecektir" dendi.

"Mahkeme kararında bizi kaygılandıran asıl mesele şudur: Turizm faaliyetleri, ‘kamu yararı’ adı altında, doğaya yeğ tutulmuştur. ‘Kamusal/kamu yararı’ gibi kavramlar gerekçe yapılarak,toplumun müşterek varlıkları/değerleri önemsizleştirilmektedir. Bu tehlikeli bir anlayıştır" denilen açıklamada, ormanların, su kaynaklarının, meraların vb. bir çok doğal alanın, ‘kamusal yarar’ adı altında maden, turizm, inşaat vb. faaliyetler için gözden çıkarılmakta olduğu vurgulanarakb bu faaliyetlerin, yaşam alanlarına, doğaya verdiği zararlar ortadayken; bunları ‘kamusal yarar’ kavramıyla temize çekmek mahkemelerin görevi, işlevi olmaması gerektiği, zira; bu gibi kararların olumsuz sonuçları beklediğimizden daha hızlı bir şekilde kendini göstermekte olduğu ifade edildi.

Doğamıza sahip çıkacağız

Son “imar barışı” ile birlikte Fırtına vadisinin ve yaylaların (özellikle “yeşil yol” güzergahındakiler) adeta şantiye alanına dönüşmüş olduğu ve yaylaların, kapanın elinde kalacak şekilde yağmalanmakta olduğu söylenen açıklamanın devamında, "Bunun sonucu, bu alanların çok hızlı bir şekilde kentleşmesine yol açmaktadır. Bu gidişatın akibetini, yıllar sonra değil, artık şimdiden yaşıyoruz. İklim değişikliği, dünyanın ‘uzak’ bir yerindeki olağanüstü bir doğa olayı değildir" denilerek idarenin/bürokrasinin hukuku hiçe sayarak uyguladığı, yaşam alanlarına ve doğaya zarar veren kararlarına karşı, güvenebilinecek yegâne kurumun yargı ve hukuk olduğu, bu manada; Rize İdare Mahkemesinin ‘yeşil yola’ onay veren hükmünün, hukuk kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olmadığı, bu durumun, red kararlarını inceleyecek hukuk insanları tarafından da doğrulanacağının umut edildiği dile getirilerek basın metninin sonunda "Bu karara karşın; vadimizi, dağlarımızı, yaylalarımıza sahip çıkmaya devam edeceğimizi, yargısal sürecin takibinde olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" dendi.


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com