Ömer YERLİKAYA
Türk Edebiyatının Mutlaka Okunması Gereken En Etkili 25 Romanı?
14.03.2018

Türk Edebiyatının Mutlaka Okunması Gereken En Etkili 25 Romanı…

Türk romanının 150 yıllık bir geçmişinin olduğu kabul ediliyor. Bu süre için de yazılmış en etkili olan, Türk edebiyatına yön veren kilometre taşı romanlar…

1.Kara Kitap (1990) Orhan Pamuk. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un hakkında onlarca makale ve kitap yazılan başyapıtı "Kara Kitap" listede ilk sırayı alıyor.

2. Tutunamayanlar (1971-72) Oğuz Atay. Türk edebiyatı tarihinde "kült" bir roman olarak kabul ediliyor. Oğuz Atay'ın yapıtı Türk edebiyatında modernist romanın zirvesi ve postmodernist romanın kaynağı olarak çok önemli bir yer tutuyor. Romanın müthiş dili, gözlem ve anlatı derinliği, kara mizahı kendinden sonra gelen birçok yazar ve okur üzerinde iz bıraktı.

3. "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", (1961) Ahmet Hamdi Tanpınar. Türk edebiyatının ilk modernist yazarı Tanpınar, sadece bir romancı olarak değil, aynı zamanda bir edebiyat tarihçisi ve hatta bir "düşünür" olarak entelektüel dünyamıza ciddi katkı verdi. Türk kültürünün 200 yıllık meselesi olan Doğu-Batı çelişkisi üzerine müthiş bir alegorik yapıt olan "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" şüphesiz Türk edebiyatının en güçlü romanlarından biri.

4. İnce Memed (1955) Yaşar Kemal. İnce Memed muazzam Türkçesi ve destansı anlatımı ile insanda isyan ve coşku duyguları uyandıran hikâyesi ile her an okurda çok özel bir yere sahip.

5. Aşk-ı Memnu (1899 -1900) Halid Ziya Uşaklıgil. Türk edebiyatının Batılı anlamda ilk büyük romanı kabul edilir. Aşk-ı Memnu Türk edebiyatı tarihinde çok önemli bir eser olarak önemini korumaktadır.

6. Anayurt Oteli (1973) Yusuf Atılgan. Anayurt Oteli ana karakter Zebercet’in iç dünyası üzerine kuruludur. Zebercet'in iç dünyasına yönelik çözümlemeler ve karakterin intiharı, kitabın Türk edebiyatında kendine ait özel bir yer edinmesini sağlamıştır.

7. Araba Sevdası (1898) Recâizâde Mahmut Ekrem. Araba sevdası hem realizmi hem gözlem gücü açısından, bugünün Türkiye'sinde bile devam eden Doğu-Batı sorununu anlamak açısından çok önemli bir yapıt olarak yerini koruyor.

8. Benim Adım Kırmızı (1998) Orhan Pamuk. Doğu-Batı meselesinin resim sanatı üzerinden tartışıldığı çok önemli bir post modern roman...

9. Kuyucaklı Yusuf (1937) Sabahattin Ali. Sabahattin Ali'nin romanında kasaba ve köy gerçekliği; bir bireyin iç dünyası, yalnızlığı ve değerleri üzerinden anlatılmaktadır.

10. Sevgili Arsız Ölüm (1983) Latife Tekin. Büyülü gerçekçilik akımının Türk edebiyatındaki en etkili örneklerinden olan "Sevgili Arsız Ölüm", hem okuru hem de kendisinden sonra gelen yazarı etkiledi.

11. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930) Peyami Safa. Yazarın, güçlü psikolojik yönü ve art alanındaki toplumsal çözümlemeleri ve içe işleyen üslubuyla hem Peyami Safa'nın hem de Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri...

12. Devlet Ana (1967) Kemal Tahir. Türk edebiyatında ciddi iz bırakmış, tartışılan, önemli bir yapıttır.

13. Bir Düğün Gecesi (1979) Adalet Ağaoğlu. Türkiye'deki siyasal ve toplumsal yapıyı bir düğüne katılan davetliler üzerinden anlatan yapıt, önemli bir değer olarak Türk edebiyatındaki yerini koruyor.

14. "Puslu Kıtalar Atlası", (1995) İhsan Oktay Anar

Anlatmak yerine, hayal ve anlatım gücünün ustalıkla bir araya geldiği  bir kitap.

15. Bir Gün Tek Başına (1975) Vedat Türkali. Türkiye'nin siyası ve toplumsal yapısını ve kimi "tip"leri ele alan roman son derece titiz ve güzel Türkçesiyle de son derece güçlü bir eser...

16.Yenişehir'de Bir Öğle Vakti, (1973) Sevgi Soysal. Bir kavağın çürüyüp düşmesi sırasındaki 1.5 saatlik zaman diliminde geçen roman, ağacın çevresindeki insanların hikâyeleri çerçevesinde gerçekçi toplumsal ve siyasal gözlemler sunar. Yapıt önemini korumaya devam etmektedir...

17. Kiralık Konak (1922) Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Kiralık Konak Osmanlı Devleti'nin çöküş devrindeki yozlaşmaları ve Batılılaşmayı, farklı kuşaklar ve tercih edilen kıyafetler üzerinden ele alan bir döneme ışık tutan, kesinlikle okunması gereken bir eser.

18.Ayaşlı ve Kiracılar (1934) Memduh Şevket Esendal. Roman toplumsal bir kesit sunuyor ve düzene, bürokrasiye yönelik eleştiriler getiriyor. Sade, duru bir dille yazılmış önemli bir roman 

19. Bereketli Topraklar Üzerinde (1954) Orhan Kemal. Türk edebiyatının önde gelen romancılarından Orhan Kemal'in baş yapıtı olarak kabul edebileceğimiz roman  köylü işçi sınıfının durumu, insanların sosyal ve bireysel ilişkileri, emek-sermaye çelişkisi üzerine güçlü gözlemler sunan yapıtıdır.

20. Gölgesizler, (1993) Hasan Ali Toptaş. Sadece Türk edebiyatında değil, dünya edebiyatında da kendine özgü bir yer edinen "Gölgesizler", muhakkak okunması gereken sıra dışı bir roman.

21. Üç İstanbul (1938) Mithat Cemal Kuntay. Yazarın 20 yıllık bir emeğe dayanan tarihî vesika niteliğinde bir romandır...

22.Issızlığın Ortası (1976) Mehmet Eroğlu. 68 kuşağının öyküsünü anlatan, insan psikolojisini derinlerine inebilen önemli bir roman Eroğlu'nun yapıtı...

23.Eylül (1901) Mehmet Rauf. Başarılı ilk "psikolojik" roman olarak değerlendirdikleri Eylül yazıldığı dönemde kimi küçük yergilerin dışında büyük beğeni topladı. Türk edebiyatında zamana direnebilen nadir romanlardan...

24. Sinekli Bakkal (1935-36) Halide Edib Adıvar. Roman Doğu-Batı sorunsalını bir mahalledeki karakterler üzerinden tartışır ve bu konuda bir çözüm önerisi getirir...

25. "Çalıkuşu", (1922) Reşat Nuri Güntekin. Tezli bir roman olması ve teknik kusurlarına rağmen, akıcı dili, özellikle Cumhuriyet Dönemi'ndeki genç kızlara nesiler boyunca cumhuriyet idealizmini aşılaması ve bir dönemin ruhunun anlaşılması açısından Türk edebiyatında okunması gereken romanlardandır.

                                                                                                                                                                            Sevgi ile kalın.

               

 


Bu makale 93 kez okundu.

Yazarın Diğer Yazıları
Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com