“İMAR PLANI ALGI OLUŞTURMAK İÇİN GÜNDEME GETİRİLDİ”

2021-09-01 09:22:52

                                                                

“İMAR PLANI ALGI OLUŞTURMAK İÇİN GÜNDEME GETİRİLDİ”

Ak Parti Artvin İl Başkanlığı, gündemde olan yeniden imar planı ve Kafkasör Boğa Güreşlerinin Off Road alanında yapılmama nedeni hakkında basın toplantısı düzenledi. İl başkanı Fatih Tahtalıya parti yönetimi ve partililer eşlik etti. Toplantıda konuşan Fatih Tahtalı, Belediye Başkanı Demirhan Elçin’in, “Boğa Güreşleri Festivalinin yapılmasına izin vermiyorlar” söyleminin imar planını çözüme kavuşturamadığı için gündemi değiştirme amaçlı yaptığını ileri sürdü.

Ak Parti Belediyesi döneminde yapılan ve 2018 yılında yürürlüğe giren imar planını, 2019 yılında göreve gelen CHP Belediye yönetiminin ve Meclis Üyelerinin yeniden gündeme getirmesi ve imar çalışmasını yeniden başlatmasının kamuoyunda Ak Parti aleyhinde algı yaratmak için yapılan açıklamaların asılsız olduğunu belirten Ak Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, “Bilindiği üzere Artvin ilinde imar planı çalışmaları 2018 yılında Ak Parti Belediyesi döneminde başlamıştır. Ak Parti Belediyesi 2018 yılında yaptığı imar planında itirazlar sebebiyle işleyişin aksamaması için ayrı ayrı paftalar halinde imar planını hazırlayıp askıya ilana çıkmıştır. Yapılan bu imar planı ile ilgili olarak; toplam 5 bin adet parselden, içlerinde Yeşil Artvin Derneği’nin de bulunduğu toplam 63 parsel sahibinden vekâletname alınmak suretiyle, harita mühendisleri odası tarafından itiraz edilerek iptal davası açılmıştır. Açılan bu dava sebebiyle Ak Parti belediyesi sürecin tıkanmaması için, söz konusu 63 parsel hakkında hızlıca yenileme yaparak, itirazları çözüme kavuşturmuş bu sebeple itiraza ve davaya konu kalmadığından, Ak Parti belediyesi tarafından yapılan imar planı itirazsız ve muhalefetsiz 2018 yılında yürürlüğe girmiştir. 2019 yılında yapılan seçim sonrasında göreve gelen CHP Belediye Yönetimi ve Meclis Üyeleri, mevcut ve sorunsuz imar planını yeniden ele alınmasını gündeme getirerek, revize imar planı yapılması konusunda meclis kararı aldırılarak yeniden imar çalışması başlatılmıştır. Alınan meclis kararına istinaden 2018 yılındaki imar planını yapan firmaya üniversite öğretim görevlileri de dâhil olmak üzere ücretleri ayrı ayrı ödenmek suretiyle, 1 buçuk yıl gibi uzun bir sürede yeniden imar planı yaptırılmıştır. 1 buçuk yıl süren çalışmalar sırasında Artvin ilinde inşaat ruhsatı yok denecek kadar az sayıda verilmiştir. 1 buçuk yılsonunda 2020 yılında tamamlanan revize imar planı Artvin Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe girmiştir. Halen Artvin ilinin en sıcak gündemine konu CHP belediyesi tarafından yaptırılan bu yeni revize imar planı ile ilgili olarak; Artvin orman bölge müdürlüğü yetkililerince yasal sorumluluk ve görevlerini yapmak zorunlukları doğrultusunda; Orman Genel Müdürlüğüne ait 11 ada 27 parsel sayılı taşınmazı da kapsayan alanda yapılan ve Artvin Belediye Meclisinin 02.01.2020 günlü 9 sayılı kararı ile onaylanan 1/ 5 bin ölçekli nazım imar planı revizyonu ile 02.01.2020 günlü, 12 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun, haksız ve hukuka aykırı olduğu, söz konusu planların imar mevzuatı ile şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına aykırı olduğu kamu yararı bulunmadığı, kurum zararına yol açıldığı, planlama oluşturulma süreci bakımından ilgili mevzuata uyulmadığı ileri sürülerek iptal davası açılmıştır. Rize idare mahkemesinin 26.05.2021 tarih 2020/ 774 esas 2021 / 470 karar sayılı kararı ile; mevzuat hükümleri ile dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, bilirkişi raporları birlikte değerlendirilmiş ve; çevre düzeni planı alanı kullanım kararlarına riayet edilmemesi suretiyle, üst ölçekli plan hükümlerine aykırılık oluşturulduğu, ağaçlandırılacak alanların yapılaşmaya konu edildiği, nazım planda belirlenen projektör üst nüfus sınırının uygulama imar planında aşıldığı, nüfus artışı yapılırken imar mevzuatı gereği öngörülen nüfus için ayrılması gerekli sosyal donatı alanları ile teknik alt yapı alanlarının mevzuat gereği ayrılması gerekli miktarın altında ayrıldığı, plan ana kararları ile planlama sahasının bütününe ilişkin olarak ortaya konulan söz konusu hukuka aykırılıklar nedeniyle dava konusu parselin de etkileneceği ve planın tümden iptali gerektiği sonucu ve kanaatine varılmış ve dava konusu işlemler mahkemece iptal edilmiştir. yukarıda kronolojik olarak açıkladığımız süreçler hukuk çerçevesinde gerçekleşmiş olup, kamuoyunda partimiz aleyhinde algı yaratmak ve siyasi rant elde etmek için yapılan açıklamaların ve isnatların tamamı asılsızdır” dedi.

 

 

 

Fatih Tahtalı, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve yönetiminin, Kafkasör Boğa Güreşlerinin Off Road alanında yapılmasına Orman Bölge Müdürlüğünün izin vermediğini ve bu talimatları Ak Partinin verdiğini geleneksel festivalin yaptırılmamak istenildiği hakkında basın açıklaması düzenlemesini imar planı çıkmazını ve çözüm üretme konusundaki acziyetlerini kapatabilmek ve gündem değiştirme amaçlı yaptığını vurgulayarak, “Kanuna aykırı bir şekilde yazılı izin almadan orman sahasında iş makinaları ile çalışma yapan belediye görevlileri ve başkanı hakkında, orman bölge müdürlüğü görevlileri yasa gereği gerekli tutanakları tutmuşlar ve adli süreci başlatmışlardır. Kanuna aykırı iş ve işlem yapanlar hakkında, görevliler sadece ve sadece kanuni görevini yapmışlardır. Belediye başkanı Demirhan Elçin’in asılsız iftira ve tehdit dolu açıklamalar sosyal medyada yayınlanmıştır. Bu gelişmeler üzerine, bir kamu kurumu olan orman bölge müdürlüğünün içme suları Artvin Belediye Başkanı talimatı ile kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

 

Ak Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, Dr. Kadir Topbaş’ın ismini taşıyan bulvarın adının değiştirilmek istenmesinin kanuna aykırı olduğunu dile getirerek belediyenin asli görevi olan yolların bakımı ve onarımını yapması olduğunu hatırlatarak şu şekilde konuştu: “Artvin şehir merkezi tüm mahallerinde ve köprübaşına inen miralay şükrü bey caddesi boyunca yolların çukur, çamur ve yürünemez olması karşısında, asli görevini yerine getirip yolların bakım ve onarımı yaptırması gerekirken, yine gündem değiştirmek amacıyla, yasal oy çoğunluğuna aykırı bir şekilde Artvin’e birçok hizmeti olan yeni rahmetli olmuş Dr. Kadir Topbaş’ın ismini bulvardan kaldırma kararı almış, aldığı karar valilik makamınca yasaya aykırı olduğu için kabul edilmemiştir. Artvin’de gerçek gündem,  iptal edilen imar planı ve bu sebeple maddi manevi etkilenen inşaat sektörü, çalışanları, esnaflar ve diğer çözüm ortaklarının mağduriyetleri ve Artvin Belediyesinin yaklaşık 3 yıldır bu soruna çözüm üretememesidir. Yukarıda açıkladığımız sebepler ve benzeri birçok olayda, göreve geldikleri ilk günden itibaren, Artvin halkına hizmet etmek dışında, sürekli çatışma siyaseti ve polemiği çıkarmak, kamu kurumları ile sürekli itilafa düşüp Artvin halkının belediye eli ile kurumlardan alabileceği hizmetlerden mahrum etmekten başka bir iş yapmayan, karalama, itham, iftira ve çatışma kültüründen beslenen, çözüm yerine şikâyet anlatan açıklamalarından dolayı Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’i tüm Artvin halkı adına kınıyoruz. Güneş balçıkla sıvanmaz. İştir kişinin ayinesi lafına bakılmaz. Kamuoyunun takdirlerine arz ederiz.”


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com