Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Erasmus+ K104 Proje Çalışmalarına Ortaklarıyla Birlikte Tüm Hı

2021-11-24 09:54:09

Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Erasmus+ K104 Proje Çalışmalarına Ortaklarıyla Birlikte Tüm Hızıyla Devam Ediyor

 

Zihnimizdeki Engelleri Kaldırmaya Var mısınız ?  (ZEKA)

 

Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Erasmus+ K104 Yetişkin Eğitimi kapsamında konsorsiyum ortaklığı olarak yürüttüğü ZEKA isimli proje faaliyetlerini tüm hızıyla gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Özel eğitimde okuma ve yazma öğretimi, olumlu davranış geliştirme konularında özel eğitim öğretmenlerine ve özel gereksinimi olan bireylere hizmet sunan kurum, yetişkin özel gereksinimi olan bireylere yardım edebilmek ve farkındalık yaratabilmek amacıyla proje çalışmalarına başlamıştır. Faaliyetlerini daha fazla kitleye duyurabilmek için ilimizde bulunan kurumlar ile işbirliği içinde, konsorsiyum ortaklığı yapılarak proje çalışmalarını yürütmektedirler. Konsorsiyum ortakları projeye aktif katkı sağlayacak kurumlardan oluşmaktadır. Artvin RAM proje ortakları: Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi, Artvin İl Sağlık Müdürlüğü, Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Artvin Halk Eğitim Merkezidir. Proje de her kurumu temsilen görevlendirilen katılımcılar özel eğitime ihtiyaç duyan yetişkin bireylere yönelik alternatif uygulamaları ve eğitimleri bizzat yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı bulmuştur.

Yurt dışı faaliyetleri; beş gün eğitim, iki gün seyahat toplam yedi gün olarak gerçekleştirilmiştir. İlk akış proje katılımcıları: Valilik-1, İl Milli Eğitim-1, Belediye-1, Halk Eğitim Merkezi-1,Sağlık Müdürlüğü-1, RAM- 5 toplam 10 kişiden oluşmaktadır. Projemizin yurt dışı ortakları AB Erasmus+ projelerinde deneyimli, ülkemizde farklı kurumlarla çalışmış, referansları olan kurumlardır. Birinci hareketlilik: Portekiz-Braga da 10 katılımcı ile işbaşı gözlem olarak yapılmıştır. Portekiz- Braga da gerçekleştirilen çalışma konuları: yetişkin özel gereksinimi olan bireylerin eğitiminde ve normal akranları ile entegrasyon sürecinde drama, pantomim etkinlikleri, kullanılan araç-gereç, yöntem ve tekniklerdir. Projenin ikinci hareketliliği Almanya-Berlin de 5 katılımcı ile kurs eğitimi olarak gerçekleştirilmiştir. Kurs faaliyet konuları: kapsayıcı eğitim, özel gereksinimi olan bireylere bilişim teknolojilerinin öğretimi, aile eğitimleri, özel eğitim öğretmenlerinin eğitiminde kullanılan yaklaşımlar, özel eğitim materyallerdir. Üçüncü hareketlilik ise; Hollanda-Amsterdam’da 4 katılımcı ile kurs eğitimi olarak yapılmıştır. Kurs konuları: hortikültürel terapi, yetişkin engelliler de okuma-yazma öğretimi, kaynaştırma, bütünleştirme, kapsayıcı eğitimdir.

 Katılımcılar yurt dışı eğitimlerin sonunda elde edilen deneyimlerden faydalanarak ilimize uygun örnek çalışma planı hazırlayarak sonrasında her kurum alanı ile ilgili eğitim etkinliklerini yaparak sonuçlarını rapor haline getirmişlerdir. Proje faaliyetlerinin bitiminde çalışmalar sunu, kitapçık, broşür haline getirilerek ulusal ve uluslararası boyutta proje tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmalarına başlanmıştır. Proje: kurum sitelerinde, yerel basın, medya, epale, facebook, vb. internet sitelerinde tanıtılmaktadır. En az beş yıl konu ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com