Nihai Karar Verildi

2021-12-08 08:24:45

Nihai Karar Verildi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Artvin Belediyesince hazırlanan imar planlarının iptaline yönelik açtıkları dava hakkında bilgilendirme metni yayınladı.

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası yayınladığı bilgilendirme metni ile Artvin Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarihinde yapılan toplantısında ihale yapılarak hazırlanmış olan Artvin Merkez 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının uygunluğuna ilişkin verdiği kararların iptali istemiyle Artvin Belediye Başkanlığına karşı açtığımız davada; mahkeme tarafından nihai karar verildiğini açıkladı.

 

Yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

“TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile birlikte TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulunun öncülüğünde Yeşil Artvin Derneği, Artvin Barosu ve Artvin`de yaşayan pek çok vatandaşın da davacı olduğu ve Artvin Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarihinde yapılan toplantısında ihale yapılarak hazırlanmış olan Artvin Merkez 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının uygunluğuna ilişkin verdiği kararların iptali istemiyle Artvin Belediye Başkanlığına karşı açtığımız davada; mahkeme tarafından nihai karar verildi.

Davaya konu imar planlarının nüfus projeksiyonu, sosyal ve teknik altyapı alanları açısından eksikliklerini; çevre düzeni planı ile uyumsuzluğunu; kıyı kenar çizgisinin planlara işlenmemesini; jeolojik olarak sakıncalı olan alanların yapılaşmaya açılmasını; mevcut Çevre Düzeni Planında orman alanı olan yerlerin yapılaşmaya açılmasını; yapılan plan kapsamındaki binaların neredeyse tamamına 1 kat eklenerek son günlerde sıkça dile getirilen "dikey mimariden yatay mimariye" geçiş için tersine bir uygulamaya gidilerek yapılaşma yoğunluğunun plansız arttırılması gibi imar mevzuatına, kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırılıklarını dile getirerek açtığımız davada; bilirkişi raporunda da imar planlarının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına, üst ölçekli plan hükümlerine ve kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı.

Ancak açmış olduğumuz dava sürecinin de etkisiyle ve bu esnada Belediye yönetimi tarafından yürütülen diyalog süreçleri neticesinde tekrar hazırlanan 02.01.2020 tarihli imar planları ile dava konusu ettiğimiz 05.12.2018 tarihli imar planlarındaki eksiklikler giderilerek etki ve sonuçlarının ortadan kalkmış olması dolayısıyla artık konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Davada Odamızla birlikte davacı olan Yeşil Artvin Derneği de yayımlamış olduğu açıklama ile başta Odamız olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlı halkımıza teşekkür ettiklerini belirtti. Yeşil Artvin Derneğinin açıklamasına ulaşmak için http://yesilartvindernegi.org/tesekkurler/

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin ve mesleğimizin menfaatleri ile kamu yararı doğrultusunda mücadele eden kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olarak bu gibi gelişmeleri takip etmeye, savunduğumuz toplumcu mühendislik ve toplumcu belediyecilik ilkeleri doğrultusunda gerekli hallerde hukuksal yollara başvurmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunar; dava sürecinde bizlerle birlikte hareket edip katkılarını sunan tüm kuruluşlara, Artvin İl Temsilcimiz Tolga Odabaş`a, dava sürecinde bizlere teknik destek veren ŞPO Ankara Şubesine ve Artvin halkına teşekkür ederiz.”

 

Konu ile ilgili açıklama yapan HKMO Artvin İl Temsilcisi Tolga Odabaş ise yaptığı açıklamada dava süreci ile ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:

 

“Söz konusu 2018 imar planları ihalesini ABAD Proje Planlama alarak ARC Plan müellifliğinde hazırlanmıştır. Böyle bir duruma sebebiyet veren ARC Plan yetkilisinin karne grubunun yetersizliği veya iş bitirme eksikliği olabilir. Yerel seçimler sonunda planlama ile ilgili yaptığımız müzakerelerde çokça karşı karşıya geldiğimiz ARC Plan yetkilisi Nihat Yıldız, dönemin İmar Müdürü Muammer Öz den aldığı destekle davalı plana sahip çıkıp, tespitlerimize cevap verme uğraşındaydı. Gelişen süreçte dönemin imar müdürü görevinden ayrılmış, belediyenin imar planları için danışmanlık hizmeti aldığı hocaların raporu kabul edilmiş ve ihaleyi alan firma da durumu kabullenmiştir. Hatta ABAD firmasının yetkilisi “bizden böyle bir plan istemişlerdi bizde yaptık” açıklaması manidardır. Söz konusu ilişkileri ve planlamanın amacını özetlemektedir. Planlama firmasının belediyeden alacaklarından ötürü danışmanlık hizmeti veren hocaların kontrolünde 2020 imar planlarını da kendileri hazırlamıştır. Her iki planı da aynı kişilerin hazırlaması kendileri açısından iyi bir tecrübe olduğu kanaatindeyim.

2018 imar planlarına bel bağlayan bazı kişilerin seçimlerden sonra mevcut başkana yapı ruhsatlarını almak için nasıl baskı yaptıkları herkes tarafından bilinmektedir. Hem danışman hocaların bilimsel yaklaşımıyla hem de Bilirkişi Heyetinin dava süresince tespitlerine bakarak 2018 imar planlarının sorunlu bir plan olduğu anlaşılmaktadır. Dava edilmiş bir plana göre ruhsat vermeme tavrını sergilediği için Artvin Belediye Başkanı sayın Demirhan Elçin e teşekkür ederiz. Süreci karalamak için, danışmanlık hizmeti veren hocalara ve biz davacı tarafa dair söylenen sözleri unutmuş değiliz. 2018 imar planlarını hazırlatan dönemin İmar Müdürü Yozgatlı, ihaleyi alan firma Ankara firması olunca ses yok. Belediye danışmanlık hizmetini kentimize en yakın en köklü üniversitenin öğretim üyelerinden alınca ses var. Dava açan gruba “ne uğraşıyorlar, oturup işlerini yapsınlar” ifadeleri de unutulmamıştır. Unutmayalım ki bu sürece dahil olanların hiçbirisi bu kentte değil bu kentte yaşamıyor, yaşamayacaklar. Bu kentin sorunlarını, geleceğini bu kentin gerçek sahipleriyle doğru ve iyi niyetler üzerine inşa etmedikçe yaşanacak bir Artvin gerçeğinden hızla uzaklaşmaktayız. Bu kent sayesinde kesesini dolduranlar bu kentin sorunlarını yaşamıyorlar!”


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com