Artvin için tek yol mücadeleden geçiyor

2022-07-13 06:17:26

Yeşil Artvin Derneği: Yaşamın bu çığlığını duyarsak bizde yaşarız yoksa hep birlikte yok oluruz.

Artvin için tek yol mücadeleden geçiyor

25 yılı aşkın süredir Artvin’de başta maden projeleri olmak üzere doğa talanına karşı mücadele eden Yeşil Artvin Derneği bir kez daha sokağa çıktı.

Yeşil Artvin Derneği’nin basın açıklamasın Çevre Mühendisleri Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, Ordu Çevre Derneğinden Ertuğrul Gönül, İkizdere Dernekler Federasyonundan İsmet Ekşi, İkizdere Çevre Derneğinden Harun Toptan, İstanbul Validebağ Direnişinden Aslı Kahraman Eren, Ankara Artvin Kalkınma ve Eğitim Vakfından Yüksel Çorbacıoğlu, İstanbul Artvinliler Hizmet Vakfından Mustafa Melek, Bursa Artvin Sanat Derneği Rahim Dede, Ankara Artvin Kültür Yardımlaşma Derneği Adem Çiftçi, Bursa Ardanuç Cevizli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğinden Zikri Kara, Ankara Hodlular Derneğinden Naim Usta, Ankara Artvin Deriner Baraj Köyleri Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Semra Karatekin, Bursa Tüm Emekli Sen Cihat Uygur, DİSK Emekli Sen Marmara Bölge Temsilcisi/İstanbul Ardanuçlular Derneğinden Erdinç Aslan, Zonguldak Artvin İli Sosyal Dayanışma Derneğinden Osman Bekaroğlu, Artvin Dernekler Federasyonundan (ARDEF) Hakan Bekar, İstanbul Artvin Dernekler Federasyonundan (İSARF) Sinan Temiz ve Artvin halkı katılım gösterdi.

Halitpaşa Meydanı’nda saat 17.00’de gerçekleştirilen bazın açıklamasını Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan okudu. Başkan Karahan açıklamasında öncelikle Konya ‘da acımasızca öldürülen Uzman Dr. Ekrem Karakaya ile savunmanın temsilcisi avukatlara yönelik son saldırıda İstanbul’da katledilen Av. Servet Bakırtaş cinayetlerini kınadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Artvin’de de çevre sorunlarının dayanılmaz boyutlarda arttığı bir dönem yaşanmakta olduğunu belirten Karahan, “Pandemi koşullarında insanların sokağa çıkması bir araya gelmesi mümkün olmaz iken yaşam düşmanı proje sahipleri adeta ellerini kollarını sallayarak ormanlarımızı, dağlarımızı, yaşam alanlarımızı yağmalamaya hız vermişler, adeta taşlar bağlanmış, köpekler serbest bırakılmıştır. Biz Artvinliler yaklaşık 30 yıldır Cerattepe’de bir maden projesine karşı mücadele etmekte iken daha sonra bütün derelerimizdeki HES projelerine karşı mücadele etmek durumunda kalmış, son yıllarda daha da hızla artan maden projelerinin baskısı altında bunalmış iken son birkaç yıldır da bütün orman alanlarımızda büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmış durumdayız. ‘Dert bir değil elvan elvan’ dedikleri bu olsa gerek. Bugün esas olarak bu yıkıma karşı dur demek için toplanmış bulunuyoruz” dedi.

Son birkaç yıldır Artvin’in bütün ormanlarında büyük bir yıkımın söz konusu olduğuna dikkat çeken Karahan, “Maden ve enerji projeleri için yapılan tahsisler bir yana dikili kesim denilen bir yöntemle ormanlık alanlar ihale edilmekte, dikili kesim ihalesini alan kişiler ihale alanındaki bütün ağaçları tıraşlama yöntemiyle yok etmektedirler. Bilimsel hiçbir gerekliliğe dayanmayan, akıl ve vicdanla bağdaşmayan bu uygulamayı kabul etmek mümkün değildir. Orman kesimlerinin yapılabilmesi için ormanlık alanlarda yollar açılmakta, orman alanları parçalanmakta ve yok edilmektedir. Gözden ırak alanlarda başlayan kesimler giderek halkın gözü önünde vicdanların kabul edemeyeceği boyutlarda olmakta, her yörede çığlıklar yükselmektedir” diyerek bazı yerlerde köy kooperatifleri ve köylülerin bu yıkıma alet edilmekte, bu şekilde de tepkilerin azaltılmaya çalışılmakta olduğuna değindi.

Karahan açıklamasının devamında “Doğu Karadeniz Bölgesinde ormanlara musallat olan böcek zararlısına karşı mücadele etmek ağaç kesimleri için bahane yapılmaktadır. Oysa 2005 yılında Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız ortak çalıştayda böcekle mücadele için ağaç kesmenin bilimsel olmayan bir yaklaşım olduğu kabul edilmişti. Ne oldu? Ağaç türü mü değişti, böcek türü mü değişti? Hiçbiri olmadı! Ama belli ki orman yöneticisinin ormana bakışı değişti ve bu nedenle de böcekli böceksiz alandaki bütün orman varlığı yok edilmektedir. Orman kesimi bu şekilde son yıllarda önceki yıllara göre 2,5 kat artmış, depolarda bu kadar ağacı depolayacak yer kalmamış, 1. sınıf kerestelik tomruklar yurt dışına tomruk olarak ihraç edilmiş, ülkemiz endüstriyel işlenmiş ürün yerine ham tomruk ihraç ederek esasen büyük ekonomik gelirden de mahrum bırakılmıştır.” ifadelerine yer verirken orman idaresinin bazı yerlerde savcılık soruşturmaları ile karşı karşıya kaldığını Sayıştay raporlarında ise orman alanlarında maden ve enerji yatırımları için yapılan tahsislerin büyük alanları kapsadığını, tahsis alanlarında amaca aykırı yapılaşmaların olduğunu, gerekli denetimlerin yapılmadığını, rehabilitasyon projelerinin uygulanmadığını açıkça belirtildiğini dile getirdi.

Dernek ve Artvin halkı olarak 30 yıla yakın süredir Cerattepe’de yapılması planlanan bir madencilikle mücadele etmekte olduklarını belirten Karahan, “Ancak ilimizdeki tek madencilik projesi elbette Cerattepe maden projesi değildir. Nitekim yıllardır Artvin ilinde 325 maden ruhsatı olduğunu söyler bu sayının çokluğundan dehşete düşerdik. Ancak yanılmışız, TEMA’nın bu yılın başında Maden İşleri Dairesinden aldığı ve kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre İlimizde maden ruhsat sayısı 325 değil 525 adetmiş. Bu 525 maden ruhsatı ise ilimizin toplam yüzölçümünün %71’ine karşılık gelmektedir. Bu yaşam düşmanı, vatan düşmanı ruhsatlandırma işleminin akıl almaz, gerçek olamaz nitelikte olduğunu biliyoruz. Ancak ne yazık ki bu bilgi devletin resmi kurumundan alınmış bir bilgi olup doğrudur. Nitekim bu 525 ruhsat alanı dönem dönem ihale edilmekte önce arama ruhsatına sonra işletme ruhsatına açılmaktadır. Söz konusu 525 ruhsat alanına ilişkin bilgiler sizlere verilen broşürlerde ayrıntılı olarak yer almakta ilçelere göre dağılımları da anlatılmaktadır” dedi.

Başkan Karahan açıklamasının devamında Dernek olarak açtıkları davaları sıralarken “Cerattepe’de bunlar olurken özellikle HOD madeni olarak bilinen projede de önemli gelişmeler olmuş, şirket kapasite artırımı ile ÇED alanını genişletmiş ve işletme hazırlıkları yapmaktadır. Bilindiği üzere HOD Madenini işletecek şirket Erzincan İliç madenini işleten şirkettir. Bu şirket son günlerde basına yansıdığı üzere siyanür borularındaki patlama sonucu 20 ton siyanürü doğaya akıtan ve bütün Fırat havzasını felakete sürükleyen şirkettir. Bu şirket şimdi son derece zor bir coğrafya olan Hod’da madencilik yapmayı planlamaktadır. Bu alanda yapılacak bir proje sadece Hod için değil bütün Artvin için ve Çoruh vadisi için felaket projesi olacaktır. Bununla birlikte Yusufeli Hüngamek’te, Arhavi’de ve birçok alanda işletmeye dönük hazırlıklar yapıldığı bilinmekte ve izlenmektedir. Proje alanlarındaki halkın çok dikkatli olması, hiçbir iş birliği ve ahlaksız teklife kanmamaları, yaşam alanlarını korumaya dönük her mücadeleyi göze almaları gerekir” sözlerine yer verdi.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Bütün bu yaşam düşmanı, ekosistemi yok eden parçalayan projelere karşı mücadele etmekten başka yolumuz kalmamıştır. Aklını yitirmiş bir kamu idaresi doğayı paraya çevirebileceğini zanneden bir anlayış bütün bu yıkımları görmezden gelmekte, felaketleri Allaha havale etmektedir. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımız için ve doğanın hakları için ve ekosistemin devamlılığı için mücadele etmekten başka yolumuz yoktur. Bu bir tercih sorunu değildir. Yaşamın bu çığlığını duyarsak bizde yaşarız yoksa hep birlikte yok oluruz. Bu nedenle bir tercih olarak değil bir zorunluluk olarak çevre mücadelesinin içinde yer alırken kamu idaresinin bundan son derece tedirgin olduğunu görüyoruz. Bizleri bütün bu yıkımlara karşı sorgulayan kamu idaresi, bu küçücük şehre, Artvin’imize ‘nasıl 525 maden ruhsatını, 129 HES projesini reva gördünüz, hiç mi aklınız, vicdanınız kalmadı’ diye sorgulamıyor. İli yönetenler bu halkın yanında değil bir avuç doğa düşmanı sermaye sahibinin yanında saf tutuyor. Bunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz. 30 yıldır yaptığımız gibi bütün halkımızı hiçbir ayrım gözetmeksizin bu yaşam hakkı mücadelesinin yanında yer almaya davet ediyoruz.”

 

 


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com