Uygulamalı eğitimler yüz yüze olacak

2023-02-22 05:17:57

Uygulamalı eğitimler yüz yüze olacak

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde Bahar Yarıyılı hakkında merak edilen sorulara cevap verdi. Uygulamalı eğitimler yüz yüze olacak.

Artvin Çoruh Üniversitesi’nde 2022-2023 Bahar Yarıyılı Uygulamalı eğitimler haricinde olan derslerin Nisan ayına kadar uzaktan olacak. Uzaktan eğitim kararı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirildikten sonra AÇÜ’nün verdiği kararla ile hibrit eğitim olabilir. AÇÜ’nün kararına göre Uygulamalı eğitimler kapsamında yer alan öğrenciler eğitimlerini uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde görebilir.

YÖK Başkano Erol Özvar’ın merak edilen sorulara verdiği cevap şu şekilde;

2022-2023 Bahar Yarıyılında eğitim ve öğretim nasıl yürütülecektir?

Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim(online) yöntemi ile yürütülecektir.

Uzaktan Öğretim tüm Bahar Yarıyılında mı uygulanacak?

Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış(hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

Dersleri teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi?

Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir; teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturur. Bu şekilde derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekilde uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

Uygulamalı eğitimler hangi programları kapsamaktadır ve bunlar nasıl verilecektir.?

Uygulamalı eğitimler;

Tıp Fakültesi’nin 4,5 ve 6. Sınıf öğrencilerini, Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5.Sınıf öğrencilerini,

Veterinerlik Fakültesi’nin 5.Sınıf öğrencilerini, (7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin(+1) dönemdeki öğrencileri, Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12), (6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri, (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönemeliği madde 12), Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecektir.

Mezun durumuna gelmiş ve stajı eksik kalmış öğrenciler stajlarını nasıl tamamlayacaklar?

Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 13) ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getirecekleridir.

2022-2023 Bahar Yarıyılında kayıt dondurma hakkında kimler faydalanabilir?

Talep eden her üniversite öğrencisi Bahar Yarıyılında kayıt dondurabilecektir. Kayıtlı olduğu üniversitenin Bahar Yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde dileyen öğrenci kayıt dondurma başvurusunda bulunabilecektir. Öğrencinin kayıt dondurduğu dönem tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri üniversitelerince yeniden değerlendirilecektir.

Deprem nedeniyle sınavlara katılamamış öğrencilerin durumu ne olacak?

6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 Güz Yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına ait sınavlar için yükseköğretim kurumları yeni bir tarih belirleyerek telafi sınavları yapacaklarıdır.

 

 


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com