Nizamettin Torun, YGS Sonuçlarıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

2012-04-25 09:04:44

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Nizamettin Torun, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları Türk eğitim sisteminin bildiğimiz manzarasını bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Nizamettin Torun YGS sonuçlarıyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Torunun yazılı basın açıklamasında; “YGS’de sıfır alanların sayısı bu yıl yaklaşık yüzde 33 artarak 51 bin (50.805) sayısına ulaştı. Tam 700 bin öğrenci Matematikten sıfır aldı. Eğitim sistemimizde sadece Matematikte sorun yaşadığımızı söyleyemeyiz. Fen Bilimlerinde de durum hiç parlak değil. Türkçe testinde 35 soruya geçen yıla göre doğru cevap verenlerin oranı bu yıl yüzde 50 azaldı, Sosyal Bilimlerde doğru cevap verenlerin oranı arttı, Matematik ve Fen Bilimlerinde doğru cevap verenlerin oranı düştü. Bu durumda Türkçe testine yönelik alanlarda da çok önemli değişimler yaşanacak ve üniversiteye girmek bu yıl bazı alanlar için çok da kolay olmayacak. Sınav sonuçları her geçen yıl eğitimde kalitenin düştüğünü gösteriyor. MEB, akıllı tahtalarla ve tabletlerle durumu düzeltmeye çalışıyor. AKP’nin Milli Eğitim Bakanları eğitimin aslı unsurunu, öğretmeni bir kenara itmiştir. Hatta Sayın Dinçer öğretmenlere adeta savaş açmıştır. Öğretmen en az maaş alan kamu personeli konumuna düşürülmüştür. Hizmetli, memur, diğer eğitim çalışanlarının sorunları devamlı ötelenmektedir. Milli eğitim bakanları eğitimde sorunları çözmek için hep sınavları azaltıp çoğaltıyor. Sınav sayısını çoğaltıp azaltmakla başarı değişmiyor. Bu çözüm, ilk ve ortaöğretimde sık sık tekrarlanıyor. . Şimdi de YGS’nin 4’e çıkarılması gündemde.. Olan milyonlarca öğrenciye oluyor. MEB milyonlarca öğrenci üzerinde deneme yanılma metodunu kullanmaya devam ediyor. ÖSYM, İllerin tam sıralamasını vermediği için Artvin’in YGS’de kaçıncı sırada yer aldığını tespit edemedik ama başarısı en az olan üç il arasında Artvin’in bulunmadığını görünce rahat bir nefes aldık. İlimizde, özellikle ortaöğretimdeki başarı oranının devamlı aşağı doğru seyrinde git gide artan branş öğretmeni ihtiyacının rolü inkar edilemez. Şimdi öğretmen ihtiyacı büyük oranda karşılanmış olmakla beraber, milli eğitimde liyakatin yerini sadakatin alması, kısaca yandaş kayırma dediğimiz olgu devam etmektedir. Bu iktidar döneminde eğitim okuldan dershanelere yönelmiş, dershanelere gidenlerin oranı yüzde üç yüzlere yükselmiştir. Böylece fırsat eşitliği ortadan kalkmıştır. Sınav sistemi, okullardaki müfredat ile uyumlu hale getirilemediği gibi, sistemde sık sık yapılan değişiklikler öğrencilerde tedirginlik ve başarısızlığa yol açmıştır. Sınava giren öğrenci sayısının çok fazla olması nedeniyle, bir zorunluluk olarak uygulanan çoktan seçmeli sorular ile öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme yeteneklerini ölçmek son derece zorlaşmaktadır.  Bu nedenle, sistem; kendini ifade etmede zorlanan, sorun çözme becerisi yeterince gelişmemiş, sosyal etkinlik deneyimi olmayan, toplumdan kopuk, ortaöğretimin temel amaçları ile yoğrulmamış bir lise mezunu profilinin yetişmesine yol açmaktadır. Halen, 350 bini atanamayan öğretmen olmak üzere bir milyona yakın üniversite mezunu işsizdir. Meslek okullarının oranının genel liselere göre artırılması konusunda bir arpa boyu yol alınamamıştır. Hükümetin Meclisten geçirdiği 4+4+4 sisteminin eğitimdeki kalite konusuyla uzaktan yakından ilgisi bulunmuyor. On yıldır, eğitimde az gidiyor, uz gidiyor en son başladığımız noktaya geliyoruz” ifadelerine yer verildi.

 


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com