Ailem Eğitimde Geleceğim Güvende

2012-04-07 08:48:34

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Grup Başkanlığı, Aile Eğitim Birimi´nde görev yapmakta olan Meryem Gündoğdu ve Yusuf Sayın program tanıtımı ve il hakkında bilgi edinmek için Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yanmaz´ı makamında ziyaret ettiler.

İmam Hatip Lisesi konferans salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Müdürleri ´ne,  ve Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerine ( sınıf, okul öncesi, rehber ve çocuk gelişimi öğretmenleri) Aile Eğitimi Programının Tanıtımıyla ilgili toplantı yapıldı.

Toplantı Milli Eğitim Müdürü Yanmaz´ın eğitimde ailenin önemini vurgulayan konuşmasıyla başladı. Yanmaz; ‘‘Ailenin toplumun özü olduğunu, onu tahribe yönelen her şeyin toplumun tahribine yönelmiş demektir. Artvin halkının eğitime gönül bağıyla bağlı ve bu konuyla ilgili gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum’’dedi. Bakanlık tarafından görevlendirilen Meryem Gündoğdu ve Yusuf Sayın vizyonlarının, çağdaş bir toplumda yaşamayı hak eden tüm çocuklarımızın fiziksel-bilişsel-sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için ülke düzeyinde aile eğitimleri yapmak olduğunu dile getirdiler. Ardından aile eğitimine niçin gereksinim duyulduğunu, aile eğitiminin anne-baba açısından önemini, aile eğitiminin çocuk açısından önemini slâyt eşliğinde anlattılar.

Meryem Gündoğdu; bir çocuk; derslerinde başarısız olduğu ya da uyumsuz davranışlar sergilediği zaman sebep bulma zincirini şöyle açıkladı;

•Bir çocuğun Lise öğretmeni; “İlköğretim 2. Kademe öğretmenine

• İlköğretim 2. Kademe öğretmeni;  “İlkokul Öğretmenine”

•İlkokul öğretmeni; “Okul Öncesi Öğretmenine”

•Okul Öncesi Öğretmeni; Aileye suç bulur.

Gündoğdu,‘‘Aile eğitim programlarının temelde 2 amaca hizmet ediyor. Bunlardan birincisinin ailenin psikolojik ve sosyal açıdan içinde bulunduğu yaşam şartlarına uyum sağlaması, ikincisinin ise çocukların eğitiminde önemli olan aile ayağının güçlendirilmesidir.

Anne-baba açısından aile eğitiminin etkilerini şöyle sıraladı; özgüvenin arttığı, bilgiye ulaşma yolunun fark edildiği, kaygının normal düzeye indiği, çocukların akademik başarısına katkı da bulunabildikleri, çocuklarıyla ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurabildikleri, çocuğunun okuluna daha pozitif bakabildikleri, ebeveynlik konusunda bilinçlendikleri, zor durumlarla baş edebilme becerisi arttı. Çocuk açısından aile eğitiminin etkileri ise şu şekildedir; Özgüven duygusunun arttığı, akademik başarılarının arttığı, anne-babası ve çevresiyle olumlu ilişkiler kurdukları, stres, istismar ve boşanmadan daha az etkilendikleri, var olan durumlara daha kolay uyum sağladıklarını, olumlu benlik yapısına sahiptir’’ ifadelerine yer verdi.


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com