Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’dan Yönetici ve Öğretmenlere Konferans

2019-04-19 08:28:04

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’dan Yönetici ve Öğretmenlere Konferans

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun; Bakanlığın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmen Gelişim Programı ve İmam Hatip Okulları yöneticilerine yönelik Yönetici Gelişim Programı çerçevesinde yönetici ve öğretmenlerimizle Artvin’de buluştu.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, İl Müftüsü Hasan Güneş, Şube Müdürleri, İmam Hatip Okul yöneticileri, İHL Meslek Dersleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşında görev yapan öğretmenler katıldı.

Rektör coşkun  Hadis – Sünnet Karşıtlığının Arka Planı konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

İslam’ın Kur’an ve sünnet olmak üzere iki temel kaynağı olduğunu söyleyen Coşkun, Kur’an’ın da iki kaynağı olduğunu bunların Mushaflar ve hafızlar olduğunu; aynı şekilde sünnetin de iki kaynağı olduğunu bunlardan birinin hadis kitapları olduğunu, diğerinin ise Müslümanların ortak hayat tarzı olduğunu anlattı. Son dönemde yaşanan çatışmaların Müslümanların ortak hayat tarzını kaybetmelerinden kaynaklandığını da ekledi. Kur’an ve sünnet karşıtlığının iki boyutu olduğunu, bunlardan ilkinin Batılıların yaptığı çalışmalar, diğerinin Müslümanların yaptığı çalışmalar olduğunu söyledi. Batılıların hadis ve sünnet karşıtlığının dini bir sebebi olmadığını bunun daha çok siyasi ve ticari sebeplerle olduğunu söyledi. Buna kanıt olarak da sünnet ile ilgili Batılıların çalışmalarının sömürgecilikle başlamasını gösterdi. Bu konudaki oryantalist görüşler hakkında bilgiler veren Coşkun, bazı müsteşriklerin çalışmalarına değindi. Batılıların yaptıkları çalışmalarla hadis ve sünneti nasıl silah haline getirdiklerini aşama aşama anlatan Coşkun, oryantalistlerin ilk önce hadisin İslam toplumunun kültür parametrelerini oluşturan gücünü gördüklerini, sonrasında bu gücün tarihten kaynaklanan zaaflarını keşfettiklerini ve bu zayıf noktalardan girdiklerini söyledi. Bu zaafların nasıl kullanıldığı ile alakalı olarak; “S.Wensink gibi müsteşrikler hadisi gayrimüslim güçlere karşı silah olarak gördü. Ama Goldziher bu silahın Müslümanların birbirlerini öldürmede nasıl kullanılabileceğini keşfetti” dedi.

Hadis ve sünnete sadece İslam’ın bir kaynağı olarak görmemek gerektiğini, Müslümanların hayatında bunların yerini bilmek gerektiğini, yapılan araştırmalara bakılmasının önemli olduğunu söyledi. Müsteşriklerin ortak özelliklerine değinen Coşkun, bunların hemen hemen hepsinin sömürge ülkelerinden çıktığını, çoğunu mensubu oldukları ülkelere bağlı, Hristiyan ve Yahudi, hatta din adamı olduğunu söyledi. Müslümanların hadis ve sünnet karşıtlığının sebeplerini sıralayan ve bunlarla ilgili örnekler veren Coşkun, bu sebeplerden ilkinin Batı etkisi, ikinci sebebin ise şöhret olma arzusu, üçüncü sebebin ise İslam’ı anlama çabasında yaşanan sorunlar olduğunu belirtti. Bu sebeplerden sonuncusunun diğer sebepler arasında en mazlumu olduğunu dile getiren Coşkun, İslam’ı araştırmak isteyen bireyin öğrendiklerini akıl süzgecinden geçirdiğinde sorunlar yaşamasının yani aklın sınırlı olmasının bu sebebi doğurduğunu söyledi ve konu hakkında çeşitli örnekler vererek konuşmasını noktaladı.

Programın sonunda Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a İl Milli Eğitim Müdürü  Abdulcelil Kahveci tarafından plaket takdim edildi.


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com