Korkma! Farkında Ol

2023-10-24 18:13:11

Korkma! Farkında Ol

Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle 18 Ekim Çarşamba (Bugün) stant kuruldu.

Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. 4 Şubat 2021’de Dünya Sağlık Teşkilatı, artık meme kanserinin tüm yeni tanı konulan kanserlerin yüzde 11.7’si olarak ilk sıraya yükseldiğini, akciğer kanserinin bunun ardından yüzde 11.4 ile ikinci sıklıkta, kalın bağırsak kanserinin yüzde 10 ile üçüncü, prostat kanserinin yüzde 7,3 ile dördüncü ve mide kanserinin yüzde 5,6 ile beşinci sıklıkta görüldüğünü duyurdu.

Her yıl Ekim ayında düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dünya çapında 2,3 milyon kadını etkileyen hastalığın taranmasını ve önlenmesini teşvik etmeyi amaçlanıyor. Artvin İl Sağlık Müdürlüğü, KETEM ve Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Fakültesi Hemşirelik bölümü öğrencileri, Ekim ayında tüm dünyada yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme etkinliklerinde “Pembe Kurdele” teması kullanarak Artvin Valiliği önünde stant açtı.

Meme kanserine farkındalık yaratmak için açılan stantta Artvin halkını meme kanseri hakkında bilinçlendirmek için yetkili kişiler ve AÇÜ’lü öğrenciler broşür ve bilgilendirdiklerini belirten Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4 sınıf Öğrencisi Meryem Songul, “Her genç kadın 20 yaşından sonra ayda bir düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapması gerektiği, 2 yılda bir monografi çektirmesi ve klinik muayenesinden geçmesi gerektiği hakkında bilgi veriyoruz. Sağlık Ocağından kolaylıkla KETEM'e randevu alabilirler. Artvin Devlet Hastanesi'nin zemin katında ketem birimi bulunuyor, ücretsiz bir şekilde taramalarını yaptırabilirler. Kendi kendilerine meme muayenesi yaptığında memede hassasiyet, şişlik, portakal kabuğu görünümü, akıntı olursa hemen tarama yaptırmaları gerektiği hakkında bilgi veriyoruz, erken teşhis hayat kurtarır diyerek onları bilgilendiriyoruz” şeklinde konuştu.

En iyi pembe tema rengiyle bilinen bu ayda, meme kanseri konusunda çalışan, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler başta olmak üzere tüm paydaşlar bir dizi kampanya ve program yürütüyor. Bu çalışmalarda metastatik meme kanseri de dahil olmak üzere meme kanseri teşhisi konan kişileri desteklenmesi, insanların meme kanseri risk faktörleri konusunda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, Kişisel meme kanseri risklerinin bilinmesi ve uygun yaştan başlayarak düzenli taramanın öneminin vurgulanması, Hastalık hakkında daha fazla desteğe ve araştırmaya duyulan ihtiyaç konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde dünyadaki çalışmalara paralel olarak ülkemizde de Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarının etkisi ile daha erken evrede teşhis edilebilmekte ve erken tanı oranlarımızda artış sağlanabilmektedir. En son ulusal kanser istatistiklerimizde yeni tanı alan meme kanserlerinin %48.2’si lokalize kanserler iken, %10.2’si uzak organ tutulumlu kanser olarak bildirilmektedir.

Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebeple, yürütülen toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınlarımızın olası bir kanser gelişimi durumunda, kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan önce tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı   ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir.

Ülkemizde toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış, akabinde bu tarama programlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dahil edilmiştir. Sözü edilen merkezlerimizde Avrupa Birliği Kalite Standartlarına uygun tarama programları ile son teknoloji dijital mamografi cihazlarımız yoluyla halkımıza ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. Yine bu merkezlerimizde halk eğitimleri, KKMM (Kendi Kendine Meme Muayenesi ) eğitimi verilmekte ve broşür dağıtımı da yapılmaktadır.

Ulusal Kanser Kontrol Programımızda; tarama stratejilerinin yanı sıra korunma ve önleme programları ve halkın konuya ilişkin bilinçlendirilmesi çalışmaları da etkili olarak yürütülmektedir.

Kadınlarımız meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirilmeli, kanserden korunacak sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirilmelidir.

Korunma

Tüm kanserlerde olduğu gibi; sebze ve meyveden zengin, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketimi ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olma, sigara ve alkol kullanımından uzak durma ile meme kanseri riski azaltılabilmektedir. Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığı öğrenilebilir. Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda çalışma bulunduğu için tüm annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri önerilmektedir.

Meme kanseri birçok faktör nedeniyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Tüm invaziv meme tümörleri için değiştirilebilen risk faktörlerine atfedilen risk  % 62.8 iken, değiştirilemeyen risk faktörlerine atfedilen risk %37.2 olarak saptanmıştır.

Meme kanserinde yaşam şekliyle ilişkili, değiştirilebilir risk faktörleri aşağıdaki gibidir:

Sedanter/hareketsiz bir yaşam sürmek,

Fazla kilolu ya da şişman (obez) olmak (özellikle menapozdan sonra 5kg.dan fazla kilo almak),

Sigara içmek,

Hiç doğum yapmamış olmak,

Otuz beş yaşından sonra anne olmak,

Hiç bebek emzirmemiş olmak,

Menopoz sonrası iki yıldan uzun süreyle, hormon ilacı kullanmak (HRT),

Alkol kullanmak.

Meme kanserinde değiştirilemeyecek risk faktörleri ise şunlardır:

Kadın olmak: Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha fazla meme kanseri görülmektedir.

Yaş almak: Yaş arttıkça meme kanseri riski artmaktadır (40 yaş ve üzerinde).

Belirli genlere sahip olmak (BRCA1, BRCA2)

Ailede meme kanseri öyküsünün olması: Birinci derece akrabalarda (anne, kız kardeş, kız çocuk) meme kanseri görülmesi riski iki kat arttırmaktadır. Ancak, meme kanserlerinin yaklaşık %85'inin ailesinde meme kanseri öyküsü olmayan kadınlarda görüldüğünü belirtmek önemlidir. Bu durum, kalıtsal mutasyonlardan ziyade, yaşlanma süreci ve genel olarak yaşamın bir sonucu olarak meydana gelen genetik mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkar.

Kişinin bir memesinde kanser olması: Bu durum diğer memede ve aynı memenin diğer bölgelerinde kanser görülme riskini arttırmaktadır.

Yoğun meme dokusuna sahip olmak

Memede bazı iyi huylu oluşumların (fibroadenom gibi) olması

Erken adet (menarş) görmeye başlamak (12 yaşından önce)

Geç menapoza girmek (55 yaşından sonra)

Göğüs kafesi bölgesine radyoterapi almış olmak.

 


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com