Belediye meclis toplantısı yapıldı

2023-11-15 05:23:54

Belediye meclis toplantısı yapıldı

Kasım Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Artvin Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin Başkanlığında, Çarşı Mahallesi belediye hizmet binası önünde gerçekleştirildi.

Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Elçin, vatandaşların ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meclis Toplantısında görüşülen gündem maddeleri şu şekilde:

1- 26.02.2019 tarihinde Yayla Gıda Mamulleri Ltd.Şirketinin Belediyemizden ihale yöntemiyle satın almış olduğu Artvin Merkez Salkımlı Köyü 236 ada 1 (S) parselin bağımsız tapu yapılmasının ve intikalinin imkânsızlığı nedeniyle Belediyemiz ile ilgili Şirket arasında çıkan ihtilaf sonucu; ilgili Şirket konuyu mahkemeye taşımış olup, gelinen noktada TÜİK verileri doğrultusunda TÜFE Yİ-ÜFE ortalaması oranında güncellenerek hesaplanan tutardan damga vergisi düşüldükten sonra kalan 1.609.002,33 TL'nin ilgili şirkete ödenmesi şartıyla davadan feragat etmeyi teklif ettiklerinden 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (h) bendine istinaden dava konusu ihtilaflarda sulh yetkisi Belediye Meclisine ait olduğundan yapılan ödemenin uygunluğunun görüşülmesi,

2- Artvin İl Özel İdaresi tarafından Belediye Başkanlığına sunulmuş olan Artvin Merkez Çarşı mahallesi, 85 ada 11 numaralı taşınmaz üzerindeki tescilli yapı (Gastronomi Müzesi) ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi,

3- Belediye Meclisinin 05/10/2023 tarih ve 71 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Resul VARAN ve Emine VARAN tarafından Belediye Başkanlığına sunulan; Artvin Merkez Balcıoğlu Mahallesi, 257 ada,39 parsel sayılı taşınmazda trafo alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun almış olduğu kararın görüşülmesi,

4- Belediye Meclisinin 05/10/2023 tarih ve 72 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Belediye Başkanlığımıza sunulmuş olan imar plan notlarına "Sağlık Alanları: Bu planda sağlık tesisleri alanı olarak gösterilen alanlarda Artvin Sağlık İl Müdürlüğü tarafından talep edilmesi halinde helikopter acil iniş, kalkış alanı yapılabilir" ibaresinin eklenmesine yönelik plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun almış olduğu kararın görüşülmesi,

5- Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih ve 70 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen; Belediyemizin 2024 mali yılı bütçe tasarısının komisyon raporu doğrultusunda görüşülüp karara bağlanması,

6- Belediyemizin 2024 Mali yılı ücret tarifelerinin görüşülmesi,

7- Belediye Başkanlığımıza ait 08 AR 221 plakalı Açık kasa Kamyonetin Takdir kıymet komisyonunca belirlenecek muhammen bedel üzerinden Kemalpaşa Belediyesine satışı hususunun görüşülmesi.


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com