Gültekin Soydan’dan Toprak Satışına Eleştiri

2012-07-07 08:26:44

Sadet Partisi Artvin İl Başkanı Gültekin Soydan Türkiye Cumhuriyetinde 10 yıldır iktidar partisi olarak görevde bulunan Ak Parti politikalarını eleştirip toprak satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Toprak Ayağımızın Altından Kayıyor diyen Gültekin Soydan, AKP Hükümeti’nin yabancıya arazi satışı konusunda 6302 sayılı yasada değişiklik yaparak yabancılara arazi satışını 25 bin metrekare´den 600 bin metrekareye’ye çıkarttığını dile getirdi.

Toprak satışı konusunda tarihi sürece de değinen soydan açıklamasının devamında; Theodor Herzl 1886 ile 1902 yılları arasında 5 defa İstanbul´a gelmiş, (bilinen 5 defa) Filistin´den toprak alımı için uğratılmıştır. Sultan 2. Abdülhamit reddetmiştir.

-Bu Konuda ki baskılar üzerine 24 Nisan 1899 günü Washington´daki Osmanlı Büyükelçisi Ali Ferruh Bey ; "ceplerimize milyonlarca altın doldursalar bir karış Arap toprağı (Filistin)satmayız. "demiştir.

1882´de Osmanlı (Hac için ve vize şartı hariç) Yahudilerin Filistin´e girişini yasakladı. 5 Mart 1883´de çıkan kanunla yabancı Yahudilerin Osmanlı topraklarında mülk edinişi tamamen yasaklandı

1892´de el altından Yahudilerin arazi alımı şikâyeti üzerine 2. Abdülhamit yerli ve yabancı

Yahudilerin mal edinmelerinin yasaklandığını halka ve tapu müdürlüklerine (Resmi Dairelere) duyurdu.                                   

1898´de Filistin tüm Yahudilere kapatıldı.

21 Kasım 1900´de "giriş şartlan kanunnamesi" ile "kırmızı pasaportla giriş" uygulaması başladı. Sultan Abdülhamifin hal edilmesinden sonra ittihat ve terakki 1913 yılında yabana şirketlere mülk satışına izin verdi. 24 Temmuz 1923´te Lozan anlaşmasından 8 ay sonra " 442 sayılı köy kanunu" ile yabancılara satış yasaklandı. 1934 yılında 2644 sayılı ile "mütekabiliyet" (karşılıklılık) şartı ile yabancıya mülk satışı sınırlı olarak serbest bırakıldı. 1934-1984 yıllan arasında 250 konut düzeyinde satış yapıldı. 1984-1986 yıllan arasında 3029 sayılı yasa ile yabancıya satış izni çıktı. Anayasa mahkemesi iptal etti. Tekrar çıkartıldı. Anayasa Mahkemesi yeniden iptal etti. Bu sürede İstanbul sevda tepesinde 57.000 m21ik arazi Araplara satıldı. 19 Temmuz 2003´de AKP yabancıya 300 bin metrekare’ye kadar satışı serbest bıraktı. 14 Mart 2005 Anayasa Mahkemesi iptal etti.          

29 Aralık 2005´te 5444 sayılı yasa ile ݧ0öm2den 3O bin metrekare´ye kadar yabancıya satışa izin verdi. 16 Ocak 2008´de Anayasa Mahkemesi iptal etti.        

Gültekin Soydan: Yabancıya Toprak Satışının Sonuçları

Yabancıya toprak satışı "sırtlarına koyup da mı götürecekler." Gibi gerekçelerle, özellikle Türkiye açısından işin vahametini ortadan kaldıramaz.

Vatan toprağı ticari meta olarak görülemez. Osmanlı devletinde borçlara karşılık gösterilen toprakların yabancılara satışı neticesinde "Osmanlının parçalanması ve bazı topraklarının sömürge haline getirilmesini dikkatle ve ibretle incelemek gerekir.

Toprak özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesidir. Toprağın ve satan arazilerinin elden çıkması siyasi diplomatik ve kültürel bağımsızlığında gözden çıkması demektir.

Yabancılar satın aldıkları toprakları sırtlarına alıp götüremezler, götürmezlerde. Ama aldıkları topraklara yerleşirler. Hele bu belli hesaplara dayanıyorsa...

ABD, AB ve Siyonizm´in Türkiye´yi ve İslam coğrafyasını bölme ve parçalama hedefleri hepimizin malumudur.

Kaldı ki İsrail´in "Arzı Mevud" inancı ve Ermenistan´ın "Büyük Ermenistan" ideali doğrultusunda ki çabalan Türkiye´nin yabancıya arazi satışında ki büyük tehlikenin ana kapılarıdır.

Dünyanın hiçbir ülkesinde mütekabiliyet esası dikkate alınmadan yabancılara arazi satışı yapılmamaktadır. AB ülkeleri de satıyor demek gibi bir gaflete düşmemelidir. AB ülkeleri üzerinde hiç kimsenin hiçbir hesabı yok. Ancak Türkiye üzerinde İsrail, Ermenistan, Rumlar dolayısı ile Yunanlıların bir takım hesapları var. Hatta AB´nin hesaplan var. Bu hesaplan bilmeyen, dikkate almayan "Arazi satışında ki tehlikeli sonuçları" göremez.

Şu soruyu sormak lazım; İsrail ve Ermenistan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 m2 arazi satıyor mu? Onlar bize satmazken biz onlara niye satıyoruz.

600.000m21ik alanın 1 kişiye satılması demek büyük bir kasabanın kurulabilmesi demektir.

Özellikle tarımsal arazilerin satışı konusunda hiçbir ülke bu kadar cömert davranmamaktadır.

AKP´nin yaptığı kanuni değişiklikle; yabancılar artık; tarım arazisi, göl, sit alanı, madeni saha, turizm alanı hepsi satılabilmektedir.

Ermeniler Doğu´da, İsrail Güneydoğu´da (GAP bölgesinde) farklı isimlerle arazi alıyorlar. Rumların İstanbul Fatih bölgesinde ve Trabzon civarında İngiliz ve Fransızlar Akdeniz sahillerinde arazi alıyorlar. Ne gibi hesapları var acaba?

Filistin toprakları yarını görememe gafletinden dolayı satıldı.

İsrail böyle bir gafletten dolayı kuruldu. Yine böyle bir gafletle "Büyük İsrail ve Büyük Ermenistan" Anadolu toprakları üzerinde kurulmasın. Bunun için;

Yabancılara Tarım Arazisi, göl, sit alanı ve benzeri mülk atışından acilen vazgeçilmelidir.

Yabancılara mülk satışında mütekabiliyet şartı mutlaka yeniden getirilmeli.

Tapu kayıtlarından mülk edinen yabancı şirketler ve gerçek kişilerin kimlikleri, hisse oranlan ve taşınmaz ortaklığı mutlaka belirlenmeli ve yıllık takibi yapılmalıdır.

Bu şartlar dâhilinde yabancılara yapılan satışlar şeffaf olmalı ve uygulanabilir kayıtlarla takip edilmelidir.

Bu şartlar dâhilindeki satışlar asla 25 bin metrekare´yi geçmemelidir.

1923-2002 döneminde yabancılara yapılan arazi satışı 11.422.901metrekare.

2002-2012 yılları arasında yapılan satış ise 105.981.830metrekare´dir.

Türkiye üzerinde hesabı olanların AKP iktidarında elde ettiği mevziiyi dikkatlerinize sunuyoruz.” İfadelerine yer verdi.

                       

 

 


Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com