Ömer YERLİKAYA
İnsan ve Bilim...
24.05.2023

İnsan ve Bilim…

Evrenin zamansal akışı içinde insanoğluna biçim katma, yapılanma, standart yükleme, yaşamsal zorlukların üstesinden gelinme, yüksek refah, yaşama sevinci, zindelik, zorluklarla baş edebilme azmi, birliktelik ve dayanışma, toplum bilinci, donatı, özgüven, insani referanslar, eğitilmiş toplum öngörüsü, gereklilik, homojen toplum eğilimini oluşturma, yaşamsal endekslerin kaynaştırılması ve modern bir toplum örgütünün ortaya çıkması için en başından beri düşünce, fikir, araştırma, deneme yöntemleri, farklılıkların ve seçeneklerin değerlendirilmesi kısaca adına bilim dediğimiz kaynağın sayesin de insanoğlu çağ atlamış ve hayatına olağanüstü zenginlikler katabilmiştir. 

                Kuşkusuz her geçen gün bilimin önemi kendini daha çok göstermektedir. 

Küresel dünya sorunlarını; çevre, doğal kaynakların korunması, atıkların değerlendirilmesi, geri dönüşüm projeleri, hava kirliliği, salgın hastalıklar, sınırlı kaynakların ekonomik kullanım aktivitesi, yeni icatlar, uzay araştırmaları, doğal zenginliklerin kullanımı ve pek çok alanda sanayi, endüstri, tarım, eğitim, sağlık, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve pek çok yaşamsal alanda oluşan ağır sorunları ancak bilim sayesinde çözüme ulaştırabilirsiniz.

Bu argümanlara gereği gibi cevap verebilecek ve çözüm üretebilecek tek kaynak bilimdir. 

Görülmektedir ki dünya nüfusunun önemli bir kısmı hem çok fakirdir ve hem yaşam standardı düşüktür hem de eğitimle yeterince meşguliyet kazanamamıştır. Bir başka gerçek ise yine dünya nüfusunun çok büyük bir bölümü tüketici durumundadır. Toplumların üretime yönelmeden sadece tüketici olmaları ağır sorumluluk gerektiren bir durumdur. Bu durumda bilimde ileri teknolojiyi kullanan ülkeler üretime yönelerek bu açığı kapatmaya çalışmaktadır. Esasen bu birikim değerlendirilirken kapitalizmin acımasız yanı bir hükümran gibi ortaya çıkmakta yoksul ve gelişmekte olan ülkeler teknolojiyi kullanan ülkeler tarafından adeta sömürülmektedir. 

İşte burada bilimin önemi ve gerekliliği daha çok ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde bilim gerçeğini hala görmeyen uluslar sadece esaret altındadır.

Kuşku yok ki toplumların kurtuluşu ancak bilim sayesinde gerçekleşecektir.

Bilim dünyası zamanla yarışmakta ve yeniliklere açıklığıyla öne çıkar. Gelecek yıllar bilimin daha çok öne çıktığı yıllar olacaktır. İnsan eliyle yapılan robotlar, ağır işlerin makine ile yaptırılması, yapay zekâ gibi teknolojik veriler sürekli kendini yenileyecek ve bugün insanoğlunun hayal ettiği şeyler, yakın bir gelecekte yaşamsal zenginliğimiz haline gelecektir. 

Bilimi reddetmek yaşamı reddetmek anlamı taşır. 

Ne yazık ki günümüzde hala ilkel denecek yaşantıya sahip topluluklar, ülkeler, devletler adı ne konulursa konulsun ama bilim dünyasından uzak araştırması olmayan, yaşamsal zenginliği, öngörüsü donuk, geleceği karanlık içinde milyonlar hayat sürmektedir. Bu ülkelerin pek çoğu önemli coğrafi şansları olan doğal zenginliklerini; altın, gümüş, petrol, doğalgaz, kaya rezervleri gibi kaynakları kullanarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Petrolü bile rafine etmeden ham olarak satıp yüksek miktarlar ödeyerek rafine edilmiş halini satın almaları çok acı bir durumdur. Bilimin ışığında olan topluluklar diğerlerine nazaran hep ileride ve önde olacaklardır. Bir başka acı durum ise dünya nüfusunun önemli bir bölümü bilimi önemsemediği halde teknolojiyi ithal etmesi hazırcı anlayışın kitlesel boyuta taşınmasının da hızlıca altyapısını oluşturmaktadır. 

                Bilimden söz ederken bilimsel bilginin evrenselliği ve kabul görmüş bir değer ifade etmesi gerekir. Bilimi kullananlar dünyanın efendisi olacaklardır. Bilimden uzak durup eğitime burun kıvıranlar ise bu dünyanın sürünen sefilleri olacaktır. Yaşamı hem ağır şartlarda yaşayacak, huzurlu ve mutlu olamadan, düşük standartlarda ömür tüketeceklerdir. Beslenme yetersizliği nedeniyle de önemli hastalıklarla boğuşacak, ortalama ömür sürelerinin altında dünyasını değiştirecektir.

                Ailelere düşen en önemli görev çocukların iyi eğitim görmeleridir. 

Çocuk ilk eğitimi aile içinde, sonra ki eğitimlerini modern okullarda alacaktır. Ama ebeveynler çocuklarını sürekli gözaltında tutacak, arkadaş çevresinden ilgi alanlarına kadar hemen her şeyiyle yakından ilgileneceklerdir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız bilimle buluşturulmalıdır. Yapılan iş hangi iş olursa olsun, bilimsel veriler kullanılmalı, engin dünya görüşü tasarruf edilmelidir. Eğitim ve bilim insan olmanın temel alt yapısını oluşturur.

İnsanı tamamlayan diğer değer yargıları kendiliğinden gelecektir.                                                                                                                                                                                                                          Sevgiyle kalın. 


Bu makale 577 kez okundu.

Yazarın Diğer Yazıları
Serhad Artvin Gazetesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
İnönü Caddesi. Karahan İşhanı No:16/A - ARTVİN -- Tel :0(466) 212 11 29 - Faks: 0(466) 212 38 84 - E-Posta: osengun{at}hotmail.com